Καράβολα

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
ART No: KS-190 καράβολο από λαμάκι 12Χ6mm & 14Χ5mm διαστάσεις 190Χ80mm ..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
ART No: KS-260 καράβολο από λαμάκι 12Χ6mm & 14Χ5mm διαστάσεις 260Χ110mm ..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
ART No: KS-330 καράβολο από λαμάκι 12Χ6mm & 14Χ5mm διαστάσεις 330X130mm ..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
ART No: KΞ-140 μισόκυκλο από λαμάκι 12Χ6mm & 14Χ5mm διαστάσεις 140Χ80mm ..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
ART No: KΦ-180/β καράβολο με φύλλα  από λαμάκι 12Χ6mm & 14Χ5mm διαστάσεις 180Χ110mm ..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
ART No: Κ-110 καράβολο από λαμάκι 12Χ6mm & 14Χ5mm διαστάσεις 110Χ60mm ..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
ART No: K-140 καράβολο από λαμάκι 12Χ6mm & 14Χ5mm διαστάσεις 140Χ90mm ..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
ART No: K-200 καράβολο από λαμάκι 12Χ6mm & 14Χ5mm διαστάσεις: 200Χ110mm ..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
ART No: Κ-220 καράβολο από λαμάκι 12Χ6mm & 14Χ5mm διαστάσεις 220Χ130mm ..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
ART No: K-260 καράβολο από λαμάκι 12Χ6mm & 14Χ5mm διαστάσεις 260Χ130mm ..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
ART No: ΚΑ-180 καράβολο από λαμάκι 12Χ6mm & 14Χ5mm διαστάσεις 180Χ130mm ..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
ART No: ΚΞ-180 καράβολο από λαμάκι 12Χ6mm & 14Χ5mm διαστάσεις 180Χ110mm ..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
ART No: KΠ-190 καράβολο από λαμάκι 12Χ6mm & 14Χ5mm διαστάσεις 190Χ60mm ..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
ART No: KΠ-210 καράβολο από λαμάκι 12Χ6mm & 14Χ5mm διαστάσεις 210Χ60mm ..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
ART No: KΠ-260   καράβολο από λαμάκι 12Χ6mm & 14Χ5mm διαστάσεις 260Χ80mm ..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
ART No: ΚΠ-270   καράβολο από λαμάκι 12Χ6mm & 14Χ5mm διαστάσεις 270Χ80mm ..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€